Dienoraštis

Švietimo kodas

Vakar dalyvavau Lryto organizuotoje konferencijoje ,,Švietimo kodas”. Diskusijos tema ,,Miestuose pedagogų trūksta, o kaip yra regiuonuose?”
Man Pedagogas visų pirma yra Įkvėpėjas, kuris skatina mokinius tobulėti, pažinti ir rinktis savo gyvenimo kelią. Aš pati pasirinkau šią profesiją, nes mane įkvėpė Mokytojas.
Kalbėjome apie opią švietimo problemą – mokytojų stygių ir jų pritraukimą į regionus. Aptarėme, kokios priemonės motyvuoja žmones ne tik rinktis pedagogo kelią regione, bet ir galimybės persikvalifikuoti ar studijuoti pedagogines studijas.
Nors Švietimas ir pedagogų rengimas yra Valstybinė funkcija, tačiau kai kurie Vyriausybės sprendimai ne tik kad padeda, tačiau regionams – atvirkšiai – kelia dar didesnius iššūkius. Ir tokius, kaip nustatydami mokinių skaičių gimnazijos klasėse. Tad savivaldybėms dabar tenka didžiulis iššūkis – trūkstant mokytojų patiems spręsti ir ieškoti įvairių būdų ir metodų.
Nešame atsakomybę už vaikų kokybišką ugdymą. Kauno rajone pedagogų netrūsta. Tad ruošiame mokytojų pritraukimo programas, kuriose daug įvairių priemonių:
Savivaldybė daug investuoja į švietimą – tiek į mokyklų modernizavimą, tiek ir į darbo sąlygų mokytojams gerinimą, finansinį skatinimą.
Norintiems įgyti pedagogo specialybę Kauno rajono gyventojams arba norintiems persikvalifikuoti pedagogams savivaldybė iš dalies finansuoja studijas, skiria stipendijas, padengia įsikūrimo išlaidas. Skiria lėšas mokymo priemonėms įsigyti.
Kompensuoja kelionės į darbą ir atgal išlaidas, gyvenantiems toliau nei 5 km nuo darbo vietos. Taip pat Kauno rajono savivaldybė pirmoji Lietuvoje bendradarbiaudama su VDU Švietimo
akademija, įsteigė 9–12 klasių mokiniams „Jaunojo pedagogo klubą“, kurio tikslas – sudaryti sąlygas Kauno rajono vyresniųjų klasių vaikams įgyti žinių ir patirties bei susipažinti su mokytojo profesija. Pabaigoje išsakėme savo nuomones – tai ką gi turime keisti. Mano nuomone – visų pirma politinis stabilumas Švietimo sistemoje, mokytojų darbo užmokesčio didinimas, geras mikroklimatas mokykloje, mažesnis mokinių skaičius klasėse. Ir žinoma, pozityvi komunikacija apie mokytojo profesiją!