Visu pirma svietimas_Logo

  Visu pirma svietimas_Logo

   Apie mane

   Kai dar mokykloje sutikau mokytoją, kuris įkvėpė mane pasirinkti pedagogo profesiją, negalvojau, kur tai nuves toliau. Būtent pasirinkta profesija atvedė į tas veiklas, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas žmogui ir jo poreikiams. Tiek dirbant švietimo ar socialinėje srityse, tiek dirbant Kauno rajono savivaldybės administracijoje ar LR Seime – kiekvienas priimtas sprendimas buvo tik dėl žmonių gerovės.

   Nuolat būdama šalia žmogaus, aš matau kaip jis gyvena, su kokiomis problemomis susiduria. Pasauliui sparčiai judant į priekį, darbo rinkos poreikiai ir šiuolaikinės visuomenės iššūkiai reikalauja nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo visose srityse. Todėl drąsiai teigiu, kad esminis veiksnys, kuriant visuomenės gerovę yra švietimas. Jis prasideda nuo žmogaus gimimo ir tęsiasi visą gyvenimą.

   Dienoraštis

   Pasiekimai, nuveikti darbai

   Įkurtas Kauno rajono verslių moterų klubas

   Per 150 moterų vienijantis verslo moterų klubas, kuriuo siekiama suburti moteris bendramintes, kurios suinteresuotos bendrauti ir bendradarbiauti, skatinti jų verslumą, padėti rasti atsakymus į kylančius klausimus, suteikti pagalbą norinčioms pradėti verslą.

   Inicijuotas Kauno rajono tėvų klubas „Aug(in)ti gera“

   Nuolat auganti ir jau daugiau kaip 2,6 tūkst. narių vienijanti Kauno rajono tėvų bendruomenė, kurios tikslas burti tėvus ir visus, kuriems svarbi vaikų ir jaunimo sveikata. Grupės nariams organizuojami renginiai, patyriminės dirbtuvės, seminarai, pateikiama mokslu patvirtinta informacija apie vaikų ir šeimos sveikatą.

   Klausos negalią turinčių integracija

   Įregistravo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 2 straipsnio pakeitimo projektą, kuriame nurodoma, kiek visuomeninis transliuotojas turėtų rodyti kurtiesiems ir neprigirdintiesiems adaptuotų laidų su titrais arba verčiamų į gestų kalbą, taip pat dalį laidų pritaikyti regos negalią turintiems žmonėms.

   Dėmesys jaunimui

   Skiriamas ypatingas dėmesys atvirojo darbo su jaunimu formų plėtrai rajone (jaunimo erdvių atidarymas), jaunimo savanoriškos veiklos skatinimui (savanorius priimančių organizacijos plėtra), savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbui.

   Dėmesys turintiems negalią vaikams

   Įregistravo Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo I-2044 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kad naujai įrengiamos vaikų žaidimų aikštelės būtų pritaikytos ir vaikams su negalia. 11 metų organizuojamas dailės pleneras „Aš ir tu“ negalią turintiems vaikams. Skiriamas didelis dėmesys vaikų su negalia sėkmingam įtraukimui į ugdymo procesą: aplinkų ir programų pritaikymas, mokytojų bei specialistų paruošimas.

   Siekis remti jaunas šeimas

   Iš Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo neturėtų būti eliminuotos žiedinės savivaldybės. Ši parama – reali pagalba jaunam žmogui, kuris noriai kuriasi tose vietose kuriose yra vystoma ekonomika, darbo vietos, socialinė infrastruktūra ir socialinis gyvenimas. Todėl būtina vertinti kiekvienos savivaldybės specifiką ir situaciją atskirai, vadovautis pasirinkimo, efektyvumo bei veiksmingumo principais.

   Pilietiškumas

   Įregistravo Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 7 straipsnio pakeitimą, reglamentuojantį, kad šalyje steigiant ar panaikinant savivaldybes, keičiant jų teritorijų ribas, būtų privaloma atsiklausti visų savivaldybės gyventojų nuomonės, o apklausa būtų laikoma įvykusia, jei balsuoja daugiau nei pusė balsavimo teisę turinčių tos teritorijos gyventojų.

   Užsienio politika

   Užmegzti ir plėtojami tarptautiniai santykiai su Čekijos, Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Ukrainos miestais. Vykdomi įvairūs kultūriniai, švietimo ir meno projektai, dalinamasi gerąją patirtimi švietimo, turizmo, sveikatos ir kitose srityse.

   Ateities planai, tikslai

   Savivaldybes
   EP
   Seimo

   Atributika

   Visų pirma švietimas – šūkis, kuris motyvuoja tobulėti, ir yra vertybė tiems, kurie siekia užsibrėžtų tikslų bei geresnių rezultatų. Jei pritariate jam ir norite platinti svarbią žinutę – bet kurioje srityje galime augti mokydamiesi – atsisiųskite spausdinti paruoštą šūkį ir naudokite.